Create Space

Create Space

Create Space je iniciatívou nadšencov umenia, ktorým záleží na budovaní povedomia o tejto tématike. Selekciou zaujímavých projektov sa snažia inšpirovať, potešiť, poučiť, konfrontovať domácu a svetovú umeleckú scénu.

Partneri:   Eurostav logo    logo badw2016-2