AMORE SULWHASOO STORE

O tvrdení, či architektúra nie je estetický proces, sa dá veľa polemizovať. Ak skutočne odráža potreby užívateľov, obyvateľov alebo prevádzkovateľov, podarí sa efektívne a s vynaložením minimálnych nákladov realizovať je doplnením procesu funkčnosti.  Tvorba kvalitného vnútorného prostredia je pri verejných prevádzkach enormne podstatná. Jedným z najzáhadnejších aspektov súčasnej architektúry je fascinácia prvkami, jednotlivosťami projektu, ku ktorým je možné pristupovať len ako k ojedinelému, napríklad konštrukčnému alebo vizuálnemu problému bez ďalších tektonických, estetických,… a iných ohľadov - súvislostí. Architektúra nových konceptov svoju záhadnosť, zdá sa, prezentuje neurčitým, roztekaným, vzájomne presahujúcim i zámenným ponímaním priestoru a času.

Projekt: NERI AND HU DESIGN AND RESEARCH OFFICE

Autor: Nari and Hu