ARCHITEKTÚRA JE ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Architekt a súčasnosť? 

Prospešná partička
Ktosi raz výstižne poznamenal, že vzťah medzi architektom a investorom mu pripomína šachovú partiu. Dnes sa zdá, že táto „partička“ získala nový rozmer. Našťastie, nie v deštruktívnom slova zmysle.  Rozhodujúcou ambíciou nie je dať tomu druhému mat, ale vybalansovať vzájomnú rovnováhu síl. Architekt a investor nie sú už súperi, ale ľudia, ktorí sa začínajú vzájomne počúvať. Ani zďaleka nemožno hovoriť o harmonickom stave, ale nové nastavenie vyzerá prospešnejšie pre obidve strany.

Vizionár a realista
Ideálna predstava architekta ako režiséra prostredia, ktorý dáva stavbe dušu, je príťažlivá, ale obsahuje aj veľkú dávku zodpovednosti, a to nielen pri tvorbe vo fáze projektovania, ale aj pri samotnej realizácii. Architekt by mal byť vizionárom, ktorý svojmu dielu vtláča nadčasový rozmer. Maďarský architekt Imre Makovecz tvrdí, že architektúra je imaginatívna disciplína, kde človek už vopred musí vidieť budovu vo výslednom stave. Je len prirodzené, že investori sa chcú podieľať na tejto imaginácii, pretože podľa nich by architekt mal byť tvorcom zhmotňujúcim investorove predstavy o ideálnych riešeniach. Architekti vedia, že dravosť developerov budú v najbližšom období korigovať reálne potreby trhu, osvietení developeri zase načúvajú argumentom architektov či urbanistov. Zabudnime na obraz developera, ktorý ruinuje prácu architekta, a architekta, ktorý je len vizionárom maľujúcim vzdušné zámky.

Dobrá architektúra
Možná odpoveď na otázku dobrej architektúry vie byť až banálne lakonická: musí byť funkčná a esteticky príťažlivá. Juraj Šaštinský z Real Estate Penta Investments zase tvrdí, že dobrá a kvalitná architektúra znamená kvalitu životného štýlu. Kde však tento štýl hľadať, keď sa mení ako názory politikov. Samozrejme, život je zmena, ale štýl by mal mať univerzálnejšie vlastnosti. Bolo by ideálne, keby postupná kultivácia vedomia zároveň kultivovala aj naše životné prostredie. Pre mnohých tvorcov je architektúra životný štýl, ale už aj mladí architekti tušia, že je to aj beh na dlhé trate. „Prax je niečo, čo s architektom plynule rastie a vyvíja ho,“ dodáva nedávna absolventka Fakulty architektúry STU Katarína Boháčová. Veľkí architekti s pokorou tvrdia, že architektúra znamená službu – pre investora, konkrétneho užívateľa i náhodných okoloidúcich, budúcnosť i pre seba samého. Služba však nie je o zohnutom chrbte pred plným mešcom. Slovami španielskeho architekta Santiaga Calatravu „... budova funguje správne z lásky k ľuďom... Tajomstvo filantropie v architektúre spočíva v jej funkčnosti.“ 

Páči sa mi ten výraz – pokojná architektúra.
Naučili sme sa, že ak je niekde v krajine nádherné miesto, tak práve naň budovu nepostavíme. Umiestnime ju vedľa, aby sme zachránili výhľad.

Aké je postavenie architektov ? Je to ťažká práca alebo je to vážená profesia? 
Je to ako v mnohých iných krajinách v Európe – nie je to ľahké. Architekt už nie je viac šéf. Je ním klient, zadávateľ. Pre architekta často ostane len rola konzultanta. 

"Chcem robiť, čo ma baví a čo sa ľuďom páči"   Andrej Serafin

Ľudo Petránsky, Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA