Bienále architektúry v Benátkach v roku 2016

Téma pre Bienále architektúry v Benátkach v roku 2016 znie : Hlásenie z prednej línie. Alejandro Aravena riaditeľ Benátskeho Bienále oznámil tému vybranú pre rok 2016. S názvom "Hlásenie z prednej línie" bude Bienále  sonda do úlohy architektov v bitke za zlepšenie  životných podmienok pre ľudí na celom svete. Téma si kladie za cieľ zamerať sa na architektúru, ktorá funguje v rámci obmedzení spôsobených nedostatkom prírodných zdrojov, a tých návrhov, ktoré popierajú zabehané princípy a fungujú pre spoločné dobro - bez ohľadu na veľoksť prínosu. Existuje niekoľko bitiek, ktoré treba vyhrať a niekoľko hraníc, ktoré musia byť rozšírené, aby sa zlepšila kvalita prostredia a tým aj kvalita života ľudí. Stále viac ľudí hľadá na našej palnéte slušné miesto pre život. Podmienky sú však stále ťažšie a ťažšie. Akýkoľvek pokus ísť nad rámec zažitého sa stretáva s veľkým odporom vyplívajúcim zo zotrvačnosti spoločnosti. Akékoľvek snahy riešiť relevantné otázky musia prekonať rastúcu zložitosť sveta. Architektúra je o pohľade na realitu cez kľúč návrhu. To je to, čo by sme chceli, aby si ľudia uvedomili a videli na 15. Benátskom Bienále: Príbehy o úspechu, príklady, Architektúru ktorá prispieva k víťazstvám v nekonečnom boji za rozširovanie hraníc poznania.

26. mája o 15:15 bol na 15. medzinárodnom bienále architektúry v Benátkach 2016 sprístupnený pre odbornú verejnosť a médiá Nórsky Pavilón ktorý vám predstavíme: