Bytový dom Dornyk v Bratislave

Rekonštrukcia a prestavba opustenej školskej budovy na malometrážne byty. Bytový dom Dornyk ukazuje, že rozpočet nemusí limitovať architektúru. Rekonštrukciou starej opustenej školy vznikol funkčný bytový dom plný malometrážnych bytov. V dnešnej dobe je veľký záujem o malometrážne byty a dostupné bývanie, predovšetkým medzi mladými ľuďmi. To predstavuje výzvu pre architektov pri koncipovaní mestskej architektúry. Dornyk prináša 150 nových jedno až trojizbových bytov v troch etapách.
 
V prvej fáze bola nevyhnutná kompletná rekonštrukcia existujúcej budovy. Pôvodný železobetónový skelet získal nové obvodové steny, vnútorné priečky, zariadenia, rozvody elektriny, kanalizácie a pod. V prvej etape vzniklo 61 bytov. V druhej etape bola zrekonštruovaná budova nadstavaná o ďalšie tri nadzemné podlažia. V tretej etape bola realizovaná dostavba s parkovacím domom, v rozsahu približne rovnakom ako rekonštrukcia s nadstavbou. Dostavba kompletizuje celkový objem bytového domu pri zachovaní charakteristického výrazu predošlých etáp. Prvé dve podlažia sú riešené v dostavbe ako parkovací dom a plné bytové podlažie začína od tretieho a končí ôsmym podlažím.
 
Autori Ing. arch. Tomáš Šebo
Mgr.arch. Igor Lichý
Ing. arch. Juraj Mihálik
Spolupráca Ing. arch. Pavol Remšík
Ing. Branislav Piliš
Ing. Daniela Kopčáková
Ing.Arch. Emanuel Zatlukaj
Investor Ivanská cesta, s. r. o.
Investičný náklad 9 mil. €
Návrh 2011 - 2012
Realizácia 2012 - 2013
Adresa Ivánska cesta , Bratislava, Slovensko

foto: Ľubo Stacho

Zdroj: www.archinfo.sk