FAVOR3D – architektonické modely

3D tlač, 3D architektonické modely

Využitie 3D tlače v architektúre je naozaj široké a ponúka výrazný posun v tvorivom procese architektonického myslenia. Pocestujme na krátku chvíľku späť do našej osobnej histórie a vráťme sa do vysokoškolských čias... Myšlienka na študentský život nám teraz pravdepodobne čaruje úsmev na tvári, ale vtedy, keď sme trávili bezsenné noci nad riešením architektonického ateliéru nám do smiechu veľmi nebolo. Nehovoriac o tom, že pri vlastnoručnom vyrábaní modelu v mierke pre daný projekt nám pribudlo aj pár vrások, a pre spomienku nám zostali aj jazvy z vysúvacieho nožíka.
 
Naši predchodcovia to vraj mali ťažšie bez počítačov a technológií, no, však my budeme hovoriť to isté tej ďalšej generácii. Tá si svoje trojrozmerné modely bude pravdepodobne tlačiť  tak jednoducho, ako si my tlačíme pôdorysy, ktoré súčasní seniori kreslili ručne perom a tušom. Tak to má byť - sme v pohybe, a smerujeme vopred v každom smere  tchnológie podporujú a ulahčujú našu činnosť v každom smere. 3D tlač je vhodný nástroj ako veľmi rýchlo odkomunikovať svoje návrhy vo vnútri ateliéru alebo aj navonok s klientmi a investormi. Riešenia jedného dňa môžu byť už druhý deň premenené do modelov a slúžiť ako medzičlánok k finálnemu architektonickému riešeniu.

Rýchlosť technológie umožňuje použiť 3D tlač už v prvopočiatkoch projektov v procese koncepčného riešenia a to na tvorbu pracovných modelov. Dnes si ale posvietime na budúcnosť, resp. (už) prítomnosť spomínaných modelov v mierke. Perspektívne sa vyvíja nemecká spoločnosť FAVOR3D, ktorá sa posledných pár rokov špecializuje na koncepty a technológie spojené s tlačou v troch dimenziách. V tlačovom, obalovom a dizajnérskom priemysle pôsobí už vyše dvoch desaťročí jej zakladateľ, pán Alexander Dort - práve z jeho nápadov vzrástla pútavá myšlienka pre uplatnenie 3D tlače v architektonickom a realitnom priemysle. V jeho agende sa totiž vyskytol plán, ktorý aplikáciu tejto inovácie sústreďuje na projekty rodinných domov. Poznáme niekoľko dôvodov pre globálny potenciál. 

Prirodzene, práca profesionálov v rámci architektonickej kancelárie môže byť takto uľahčená a tiež zdokonalená. Táto 3D tlač nepredstavuje len objem, ale má vysokú úroveň kvality, jej detailné vypracovanie má pozorovateľ možnosť vidieť aj v interiéri modelu. Okrem toho miniatúra projektu rodinného domčeku skrýva nielen výpovednú, ale aj emocionálnu hodnotu. Nadchne klientov, dodá im presný celkový obraz o ich budúcom bývaní, dopĺňa hmotový deficit v projektovej dokumentácii a tiež časovú prietrž pred ukončením výstavby. Myslíme, že úspech tejto novinky je na dosah - pre architektov, realitné spoločnosti a stavbárov sa 3D tlač a architektonické modely v mierke čoskoro  stane zlatým štandardom bez ktorého si svoju činnosť ebudú vedieť ani len predstaviť.
 
            printerslounge.com
            behance.net
Kickstarter: kickstarter.com
  
Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA