Fotografie vertikálnej Architektúry – Hong Kong

Francúzsky fotograf, Romain Jacquet-Lagreze, vytvoril sériu mierne klaustrofobických fotografií s názvom Vertical Horizon, ktoré hľadia na oblohu pomedzi vysoké mrakodrapy v Hong Kongu. Romain stavia diváka do polohy priamo na úrovni ulice- touto formou prezentuje horizont človeka a disproporčnosť s okolitou architektúrou.

Foto: www.romainjl.com

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA