Ilustrácie znázorňujúce dnešný svet

Video MAN (nachádza sa nad textovou časťou), ktoré obletelo celý svet sa preslávilo aj vďaka svojmu výstižnému vyobrazeniu ľudského prístupu k Zemi a najmä potreby stať sa jej pánom bez ohľadu na to, aký príšerný výsledok to prináša. Možno práve to bolo účelom, ktorý sa Cutts snažil zachytiť a zobudiť tak „modernú“ ľudskú  spoločnosť k zodpovednejšiemu prístupu k planéte, na ktorej žijeme. Umelec Steve Cutts sídliaci v Londýne, sa preslávil vďaka svojim ilustráciám, ktoré zaujmú na prvý pohľad. Jeho pestrofarebné ilustrácie, detailne prepracované, majú tendenciu točiť sa okolo problematiky dnešnej doby – chudoby, materializmu, sociálnych médií, chamtivosti, korupcie a podobne.  Odrážajú modernú spoločnosť, ktorej súčasťou je každý jeden z nás. A hoci Cutts používa ilustrácie na zamyslenie sa nad tým, ako sa spoločnosť, v ktorej žijeme rozvíja, jeho cieľom nebolo prezentovať iba negatívny pohľad na ľudskú existenciu.

"Urobil som niekoľko ilustrácií o mobilných telefónoch a sociálnych médiach, ale to nevyhnutne neznamená, že tie veci sú zlé ako celok, „ priznal Cutts. “ Oni majú svoje výhody, ale samozrejme, toto je moja pripomienka k našej nezdravej závislosti na nich, ich moci nad nami, alebo k ich neudržateľnému výrobnému procesu, a presne na to sa zameriavam vo svojich dielach. „ Cutts kreslí veci, ktoré sa dotýkajú každého z nás, priamo alebo nepriamo. Sme súčasťou spoločnosti, ktorá rýchlo napreduje v technickom vývoji a dennodenne podlieha zmenám, ovplyvnená materializmom, túžbou mať a vlastniť, poháňajúc ľudský svet vpred, a ten až priveľmi rýchlo mení svoje hodnoty. Niekedy sa prehliada priveľká závislosť na materiálnych veciach, posadnutosť mocou a bohatstvom. Steve Cutts sa rozhodol priblížiť túto problematiku prostredníctvom svojich ilustrácií. "Mnoho mojej práce je zameranej na zvyšky našej spoločnosti. Ako sme v styku s naším prostredím má veľa čo dočinenia s konzumnou bublinou, v ktorej v súčasnosti žijeme. Moja práca vychádza z niektorých z týchto kľúčových tém.“ Steve Cuts je tiež tvorcom animácií, ktoré veľmi trefne zachytávajú všetko, čomu moderná spoločnosť musí „čeliť“. 

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA