Industriálny loft v Cornlofts Praha

Industriálny loft nachádzajúci sa v pôvodnom industriálnom komplexe Cornlofts Praha v časti Karlín je pozoruhodným výsledkom efektívnej spolupráce klienta a architekta. Priestor bol zrekonštruovaný s ohľadom na dizajn Baumschlager Eberle Architekten z Viedne. Bohatý objem prirodzeného denného svetla v spojení so štedrou podlahovou plochou, ktoré boli dosiahnuté vďaka pozoruhodnému architektonickému riešeniu, robia z tohto loftu výnimočný, funkčný a esteticky vysokohodnotný rezidenčný priestor.  Základným prvkom je vloženie skleného panelu do stredového priestoru pôvodnej podlahy najvyššieho podlažia triplexu. Tento prvok umožňuje maximalizáciu podlahovej plochy a zároveň efektívny prienik prirodzeného svetla do celého priestoru.

Zdroj:

Text: Anna Martausová v spolupráci s Ing. arch. Barbarou Bencovou, B² Architecture
Foto:  Michal Šeba
Zdroj: B² Architecture

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA