KOĽKO NAOZAJ ZARÁBAJÚ FREELANCERI ?

Freelancer-Liability-Featured

Raz pri rozhovore s mojim dobrým známym padla otázka, koľko stojí jeden môj školiaci deň pri realizácii firemného soft skills školenia, zameraného napríklad na rozvoj predajných zručností.

Povedal som mu, že cena je v mnohých prípadoch individuálna a odvíja sa od presného zamerania školenia, počtu účastníkov, rozsahu doterajšej spolupráce s klientom a pod., ale že rámcovo sa hýbe v konkrétnej sume od X do Y EUR.

Keď to počul, na pár sekúnd sa zamyslel a potom povedal: „No, teraz ľutujem, že som sa aj je nedal na podnikanie.“

S podobnou reakciou sa stretávame my podnikalia a freelanceri pomerne často, najmä od našich priateľov, rodiny, či niekedy dokonca aj zo strany klientov.

Je to však naozaj tak? Aký príbeh sa v skutočnosti za fakturovanými sumami odohráva?

MODELOVÝ PRÍKLAD:

Fakturované školenie v sume 1.000 €

Príjem:

 • + 1.000 €

Výdavky priame:

 • - 360 € daň z príjmu a zdravotné poistenie (t.j. 36% zo sumy)
 • - 30 € režijné náklady na získanie zákazky (tlač obchodnej ponuky a prospektov, káva / obed s klientom, benzín, …)
 • - 100 € náklady na tlač materiálov pre účastníkov (plnofarebný školiaci manuál, plnofarebné doplnkové materiály, perá, bloky na písanie) pri počte cca 10-12 účastníkov / školenie
 • - 25 € asistentka 
 • Spolu: -515 €
 • Zisk: 485 € z fakturovaných 1.000 €

Výdavky nepriame:

Z tohto zisku treba následne ešte odpočítať súvisiace nepriame výdavky, ktoré zamestnanci (na rozdiel od freelancerov a podnikateľov) riešiť vôbec nemusia:

 • Marketingové výdavky
 • Kancelária
 • Účtovnícke služby
 • Právne služby
 • Softvér (MS Office, grafický softvér, back-up cloud, …)
 • Spotrebný materiál
 • Benzín
 • Mobil
 • Internet
 • Web hosting
 • CRM systém
 • Vlastné vzdelávanie a rozvoj (školenia, odborné konferencie, knihy, …)
 • Priame náklady na nezískané zákazky (tlač materiálov, stretnutia s klientmi, benzín, spolupracovníci, …) 

Nehovoriac o tom, že na to, aby ste si ako freelancer či podnikateľ vôbec mohli za nejakú službu účtovať peniaze (teda aby ste mohli získať zákazku), potrebujete mať za sebou roky skúseností a praxe, formálneho štúdia, priebežného zvyšovania odbornej znalosti a samoštúdia, získavanie referencií (ktoré často na začiatku realizujete pod cenu, či dokonca zadarmo, aby ste neskôr mali na čom stavať), potrebujete naplno rozvíjať networking na rôznych neformálnych stretnutiach a podujatiach, reprezentatívne pracovné oblečenie, paušálne náklady na zamestnancov, atď. atď.

A ako „čerešničku na torte“ si k tomu pridajte nevyhnutnú mieru neistoty počtu a veľkosti budúcich zákaziek, častú prácu „nadčas“, sledovanie trendov a konkurencie, ako aj neustály rozvoj vlastných produktov a služieb.

Až na základe všetkých týchto faktorov je možné získať ucelený obraz toho, čo všetko sa ukrýva za sumou, ktorú freelanceri či podnikatelia účtujú.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn.: uvedený príklad (vrátane vymenovaných nákladových položiek a hodnôt) je informatívny. 

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA