Loft od štúdia Gutgut na Archdaily


Publikácia projektu zo slovenského prostredia na ArchDaily. Loft ktorý získal taktiež cenu za architekturu CE.ZA.AR .V kategórii Interiér. Jedným z autorov je aj Ing. arch. Lukáš Kordík - Architekt a urbanista absolvoval štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave a ročné štúdium na EA Lyon vo Francúzsku. Je spoluzakladateľom ateliéru GutGut, ktorý od roku 2007 úspešne pôsobí na domácej aj zahraničnej architektonickej scéne. Popri práci vo vlastnom ateliéri pôsobil ako asistent Jána Studeného v ateliéri III A3 na Katedre architektonickej tvorby VŠVU a ako hosťujúci pedagóg na FA STU v Bratislave. Spoluzakladal OFCA (Office for collaborative architects), ktorý napomáha výmene vedomostí v rámci neformálnej profesionálnej komunity ako pokračovanie stretnutia v rámci výskumného projektu City Vision Europe. O svojej práci prednáša doma i v zahraničí. K jeho známym realizáciám, ktoré nesú pečiatku architektonického ateliéru GutGut, patrí bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote alebo päťchaty pri Seneckých jazerách.

Atelier: gutgut
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Architekti: Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Samuel Zeman, Jana Benková
Fotograf: Peter Čintalan

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA