Náš farebný svet

Aj farby majú svoju teóriu

Na jednej strane je podstatným výrazovým prostriedkom vo všetkých fázach navrhovania, čiže od prvej skice až po vzorový alebo počítačový model. A na strane druhej farebnosť miestnosti alebo budovy rozhoduje o jej emocionálnom a fyziologickom účinku, a tým aj o jej akceptácii.

Kto plánuje a navrhuje, ten nevyhnutne musí prísť do kontaktu s farbou – a to do kontaktu v dvoch rovinách. Na jednej strane je podstatným výrazovým prostriedkom vo všetkých fázach navrhovania, čiže od prvej skice až po vzorový alebo počítačový model. A na strane druhej farebnosť miestnosti alebo budovy rozhoduje o jej emocionálnom a fyziologickom účinku, a tým aj o jej akceptácii.

Účinok na podvedomie

Farba účinkuje na naše podvedomie. Farby a tiene tiež menia vnímanie foriem, tvarov. Farba ako dizajnový prvok v architektúre neobjavila len ako náter alebo navrstvenie materiálu, ale aj vo forme prirodzeného ladenia farieb materiálov. Farebnosť nikdy nepôsobí len ako farba, ale je vždy v spojení s vlastnosťami materiálov a textúrou. Rovnaká farebnosť má na hladkom alebo drsnom povrchu úplne iný účinok, podobne ako má svetlo vplyv na účinok farieb. Farba je z pohľadu psychologického vnímania nadradeným vnemom, farbu vnímane ako úplne prvú pred všetkými ostatnými podnetmi. Pritom môže farba automaticky iniciovať nevedomé reakcie.

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA