Nepoužiteľný dizajn

Dizajn je umenie aj veda, formuje naše domovy a naše pracoviská, a je všade okolo nás. Vynikajúci dizajn sa zameriava na používateľa, kombinuje estetické, ekonomické a praktické hodnoty a pre vašich zákazníkov je znakom, podľa ktorého identifikujú geniálnosť inovácie. Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v estetike línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného. Funkčnosť a správna ergonómia je základom úspechu produktového dizajnu.  Katerina Kamprani je architektka a taktiež produktová dizajnérka pochádzajúca z Grécka, ktorá poňala svoje návrhy nekonvenčným spôsobom. Vytvorila naozaj zaujímavú kolekciu zámerne nepoužiteľných predmetov každodenného života s názvom „The Uncomfortable“Zatiaľ čo sa väčšina dizajnérov snaží vyprodukovať čo najužitočnejší a najergonomickejší produkt pre svoju klientelu, u Kateriny je to práve naopak. Snaží sa so svojimi produktami poukázať práve na ich nefunkčnosť a sťažovať život každému kto sa rozhodne ich používať. 

Dizajnérka navrhla príbor, ktorý sa nedajú použiť. Stoličky, na ktorých sa nedá sedieť. Hrnčeky, z ktorých sa nedá piť, dravé gumáky... To všetko a nie len to nájdeme v jej zbierke "Uncomfortable" nepoužiteľných vecí. Neostalo to len pri skicách, modeloch a vizualizáciach v počítači, niektoré z týchto dizajnov sú aj reálne vyrobené a často krát sa o ne bijú výstavy z celého sveta, aby ich mohli svojim návštevníkom ukázať v osvojich výstavných priestoroch. Zdroj: www.theuncomfortable.com

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry nájdete na: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA