Použitie tieňov vo fotografii

Svetlo a tieň sú výborné nástroje na vytvorenie jedinečných fotografií. Neexistuje takmer žiaden limit na ich využitie. Použitie tieňov pri fotografii im dáva úplne nový rozmer. Napr íklad využítie palmového listu, ktorý tvorí na chrbte modelky obraz chrbtice a rebier. Každá z nasledujúcich fotografií bola za použitia tieňov transformovaná na záber, ktorý zaujme oko diváka. Fotografie sú krásne vo svojej jednoduchosti.

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA