Rekonštrukcia auly Farmaceutickej fakulty

Aula je súčasťou budovy Farmaceutickej fakulty na ulici Odbojárov, ktorú navrhol architekt Vladimír Karfík spolu s Antonom Rokošným. Stavba bola dokončená v roku 1962, teda 12 rokov po Fakulte chemickej a potravinárskej technológie - ďalšej Karfíkovej realizácii tohto typologického druhu. Farmaceutická fakulta vznikala už v období nastupujúcej moderny, ktorá sa prejavuje najmä v riešení stavebného interiéru. Výrazným prvkom pôvodného návrhu je prestrešenie auly subtílnou lomenicou. Predmetom riešenia nebola len bola samotná aula, ale tiež prislúchajúce priestory vo vestibule s pôvodnou sklenenou vitrážou, priľahlá terasa, študijné oddelenie, dekanát a taktiež plánované budúce prepojenie so suterénom - nové schodisko vo vestibule. Suterén obsahuje dôležité zázemie pre aulu, ako sú chýbajúce kapacity hygienického vybavenia a bufet pre návštevníkov auly.

Po vyše 50 ročnom užívaní bol interiér auly doslova zničený. Železobetónová strešná lomenica, ktorá bola viditeľná aj z interiéru je síce vzácnym prvkom, ale z dôvodu jej neustáleho zatekania a nedostatočného zateplenia bola rokmi do značnej miery poškodená. Jej oprava a zateplenie z interiérovej strany by bolo nefunkčné a do značnej miery by zhoršilo zlú akustiku v aule. Architekti preto pristúpili k zaveseniu tvarovaného podhľadu podľa požiadaviek akustiky. Vylepšila sa tým predovšetkým akustika v aule a vyriešili sa problémy s umiestnením vzduchotechniky. Pohľad na lomenicu ostal na okrajoch zachovaný.

Autori Prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Miloslav Bahna
Mgr. arch. Miloš Juráni
Ing. arch. Július Toma
Investor Univerzita Komenského v Bratislave
Podlažná plocha 325 + 20 m2
Obostavaný objem 1 960 m3
Návrh 2014 - 2014
Realizácia 2015 - 2015
Adresa Ulica Odbojárov 10Bratislava, Slovensko

foto: Tomáš Manina

Zdroj: www.archinfo.sk/