Rekonštrukcia domu od základov

Starý rodinný dom zo začiatku 19. storočia prešiel kompletnou premenou. Rekonštrukcia domu - pribudla drevená prístavba a neostalo len pri prácach na povrchu. V priebehu stavby prichádzali prekvapenia typu takmer nulových, len 30 cm hlbokých základov. A tak sa šesť rokov od návrhu po realizáciu stalo pre mladých architektov z a1architects ďalšou školou architektúry.

Objekt rodinného domu v pražskej štvrti Hlubětín pozostáva na prvý pohľad z dvoch častí. Prvou časťou je starý dom, ktorý bol vsadený do stredu parcely, priamo na jej západnej hrane. Druhú časť tvorí prístavba umiestnená naprieč starým domom a prechádzajúca jeho stredom až do zadnej záhrady. Pozemok hraničí na južnej strane s ulicou, za ktorou leží už len les. Pre túto štvrť sa stalo typickým stavanie domov kolmo k ceste. A1 House preto predstavuje rafinované riešenie, ako sa vysporiadať s nárožnou polohou.

Vďaka pôdorysu v tvare kríža bolo možné orientovať štítovú stenu vždy k ulici. Pôvodne dláždený predný dvor oddelený latkovým plotom nahradila užšia drevená prístupová komunikácia. Starý dom mal tradičný obdĺžnikový pôdorys a sedlovú strechu. Viac ako dva roky od začiatku rekonštrukcie sa postupne jeho konštrukcia odkrývala a búrala. Na záver ostali z objektu stáť len dva kvádre s odhalenými klenbami. Miestnosti samozrejme neposkytovali dostatočne veľa priestoru, a preto sa začalo uvažovať nad vhodnou dostavbou. Prepojenie starého a nového nakoniec určila osová súmernosť predchádzajúcej dispozície. Pozdĺž tejto osi vznikol nový objem, ktorý má spoločnú časť – vstupné zádverie – v mieste kríženia prvkov. Rekonštrukcia domu sa tvarom prispôsobila klasickému dedinskému domu, ale namiesto hrubých stien a tmavých priestorov  priniesol vďaka ľahkej drevenej konštrukcii do interiéru dostatok denného svetla.

Projekt prestavby rodinného domu vznikol ako zadanie diplomovej práce MgA. Lenky Křemenovej. V záhrade sa zas nachádza čajový dom – realizovaná diplomová práca MgA. Davida Maštálku. Od roku 2008 prešlo do nasťahovania ateliéru 6 rokov. Výsledkom úsilia sa stal House A1 plný harmonických kontrastov, a to nielen materiálových. Každý kontrast zvýraznil kvalitu, ktorú do realizácie zapracoval tím a1architects.

Autor: Lenka Křemenová, David Maštálka (a1architects)
Štúdia: 2008 (Lenka Křemenová – diplomová práca)
Lokalita: Praha 9 – Hloubětín
Realizácia: 2010 – 2013, TEXT: Katarína Vankušová , FOTO: a1architects

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA