REZIDENČNÝ KOMPLEX NOVÁ TERASA

Projekt Nová Terasa predstavuje unikátnu kompaktnú štvrť s pestrou urbanistickou štruktúrou a s bohatou artikuláciou exteriérových priestorov. Kvalitné no dostupné bývanie v lokalite so špecifickou atmosférou a vďaka svojej polohe je akoby izolovaná takmer s charakterom uzavretej štvrte „gated community“, ale súčasne s výbornou dostupnosťou do centra mesta a s dobrým dopravným napojením automobilovej dopravy, ale najmä MHD. Architektúra novej štvrte je založená na jednoduchých a jasných tvarov a farieb, avšak s prihliadnutím na jedinečnosť každého domu. Tá sa prejavuje najmä v prvom nadzemnom podlaží, ktoré sa stáva poznávacím znamením domu a posledným ustúpeným podlažím. To reflektuje rôzne bytové typológie a svojim stvárnením umožňuje vytvárať veľkorysé terasy a výhľady. Aj keď sa obytný komplex „Nová terasa“ nachádza v blízkosti zástavby typickej pre 60. roky minulého storočia, pri tvorbe konceptu architekti vychádzali z typických mestských prvkov ako je ulica, námestie alebo vnútroblok. Práve uzavretý vnútroblok je jedným zo základných prvkov novej štvrte. Predstavuje polosúkromný priestor, ktorý má určených konkrétnych užívateľov a teda aj majiteľov, ktorý sa o neho starajú a ho používajú. Stáva sa centrom novej komunity, ktorá je veľmi dôležitým prvkom každého príjemného bývania a zároveň chráneným miestom na malé oddychové aktivity pre deti alebo dospelých. Nachádza sa tam malé ihrisko a relaxačná zeleň s posedením. Pre všetkých je určené nové detské ihrisko s tartanovým povrchom pod umelým kopcom – je výrazne farebné a vďaka použitému materiálu aj bezpečné. Rezidenčný komplex Nová terasa novostavba Košice, Fatranská ul. Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Dušan Chupáč,Ing. arch. Mateja Vonkomerová Projektant architektonickej časti: ENTO, spol. s r. o. Košice Projektant stavebnej časti: ENTO, spol. s r. o. Košice Hlavní zhotovitelia: MV Staving, a. s., Metrostav SK a. s. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Krescanko Stavebník: eMeM, spol. s r. o. Dozorná činnosť: ENTO, spol. s r. o. Košice (07. 10. 2014) Celkové investičné náklady bez DPH: 11,12 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 10,06 mil. € Lehota výstavby: 10/2011 – 11/2013 ___Text: Ľudovít Petránsky___ Foto: Tomáš Manina