REZIDENČNÝ KOMPLEX NOVÁ TERASA

Projekt Nová Terasa predstavuje unikátnu kompaktnú štvrť s pestrou urbanistickou štruktúrou a s bohatou artikuláciou exteriérových priestorov. Kvalitné no dostupné bývanie v lokalite so špecifickou atmosférou a vďaka svojej polohe je akoby izolovaná takmer s charakterom uzavretej štvrte „gated community“, ale súčasne s výbornou dostupnosťou do centra mesta a s dobrým dopravným napojením automobilovej dopravy, ale najmä MHD. Architektúra novej štvrte je založená na jednoduchých a jasných tvarov a farieb, avšak s prihliadnutím na jedinečnosť každého domu. Tá sa prejavuje najmä v prvom nadzemnom podlaží, ktoré sa stáva poznávacím znamením domu a posledným ustúpeným podlažím. To reflektuje rôzne bytové typológie a svojim stvárnením umožňuje vytvárať veľkorysé terasy a výhľady. Aj keď sa obytný komplex „Nová terasa“ nachádza v blízkosti zástavby typickej pre 60. roky minulého storočia, pri tvorbe konceptu architekti vychádzali z typických mestských prvkov ako je ulica, námestie alebo vnútroblok.

Práve uzavretý vnútroblok je jedným zo základných prvkov novej štvrte. Predstavuje polosúkromný priestor, ktorý má určených konkrétnych užívateľov a teda aj majiteľov, ktorý sa o neho starajú a ho používajú. Stáva sa centrom novej komunity, ktorá je veľmi dôležitým prvkom každého príjemného bývania a zároveň chráneným miestom na malé oddychové aktivity pre deti alebo dospelých. Nachádza sa tam malé ihrisko a relaxačná zeleň s posedením. Pre všetkých je určené nové detské ihrisko s tartanovým povrchom pod umelým kopcom – je výrazne farebné a vďaka použitému materiálu aj bezpečné. Pripravuje sa tretia etapu Novej terasy v Košiciach. Rezidenčný projekt má vo svojej ďalšej fáze priniesť viac než dvesto bytov na dohľad od dokončenej prvej a rozostavanej druhej fázy. Bližšie termíny výstavby či štartu predaja zatiaľ nie sú známe. „Nová Terasa 3 je našou odpoveďou na úspech predchádzajúcich etáp, ktoré sa veľmi dobre predávajú,“ vysvetľuje Michal Padych, Business Development manažér firmy. Predstavená tretia prinesie vyše dve stovky bytov v piatich bytových domoch s celkovou úžitkovou plochou 14-tisíc m2. Maximálna výška objektov, za ktorých architektúrou stoja ateliéry Morocz_Tacovsky a Compass je osem podlaží. Počíta sa aj so samostatnými objektmi pre menšie obchody a služby, na vizualizáciách vidno napríklad potraviny.

Rezidenčný komplex Nová terasa
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Dušan Chupáč,Ing. arch. Mateja Vonkomerová
Celkové investičné náklady bez DPH: 11,12 mil. €

Text: Ľudovít Petránsky___Foto: Tomáš Manina

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA