Rodinný dom na hrane – rešpektovanie Génia loci

Rodinný dom

Rodinný dom v členitom teréne lomu ťaží maximum zo svojho okolia- rešpektuje  duch miesta. Z jednej strany ukrytý za stromami, z druhej chránený vodou a strmými brehmi. Miestom experimentu sa stal bývalý žulový lom v pri obci Kamenná Lhota. Cieľom bolo overiť konštrukčné, typologické a užívateľské vlastnosti domu. Rodinný dom stojací na hrane skaly nad jazerom sa nedotkol okolitej zelene, naplno zhodnocuje výhľad na vodnú hladinu a umožňuje prístup na lúku uprostred lesa. Jednoduchá kubická hmota 15x15x4m ukrýva zložitejšie formovaný interiér.

Organicky tvarovaný labyrint vnútorného obytného priestoru umožňuje lepšie preslnenie a presvetlenie, výhľady a priehľady z hĺbky dispozície. Prírodné prvky sa objavujú nielen vo forme žulových blokov či drevenej konštrukcie, ale aj na ďaľších miestach.  Špecifickým prvkom je veľké posuvné zasklenie, ktoré umožňuje prepojiť obytný priestor s vonkajšou terasou na lúke. Orientácia a vnútorné usporiadanie domu umožňujú využívať všetky časti pozemku – po širokých drevených schodoch sa schádza na severozápadnú terasu v tieni stromov, ktorá je príjemná najmä v lete.  Zrkadliaca sa hladina jazera a neustále sa meniaca farebnosť lesa poskytujú dostatok farebných podnetov. Organická vnútorná kompozícia a kontakt s prírodou nenudia. Originálnym prvkom v interiéri je zapustený odpočinkový ostrov.

Zdroj: www.archinfo.sk  Architekti: Ing. arch. Boris Redčenkov , Ing. arch. Prokop Tomášek , Ing. arch. Jaroslav Wertig

 

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA