Foyer technického múzea ožilo rukou architekta

Technisches Museum Wien

Pri rekonštrukcií vstupnej haly Technického múzea vo Viedni bolo hlavnou úlohou architektov vyriešiť niekoľko problémov - bol to neatraktívny priestor bez identity so zlou akustikou a problematickým prehrievaním v lete. Ateliér Querkraft rukou architekta hravo vyriešil všetky problémy jediným elementom - zasadil do priestoru mutlifunkčné objekty ktoré pripomínajú stromy -  vzniklo tak atraktívne sedenie  tvoriace plášť pre konštrukčné ocelove stĺpy. Horná textilná časť v lete poskytuje tieň a v noci osvetluje priestor, pôsobí ako akustický prvok na minimalizovanie hluku. 16 ľahko odlišných "stromov" dokonalo prispôsobených na potreby priestoru a jeho návštevníkov dodávajú hale jedinečný charakter.

architekti: Querkraft Architekten
Foto: createspace_for_art

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

 

Photo credits CreateSpace