Slováci vymysleli unikátny skladací bicykel

Skladací bicykel je späť

Bicykel je výborná vec, vďaka ktorej sa dostaneme všade rýchlejšie a zadarmo. No jeho skladovanie a prenášanie v malých priestoroch je náročnejšie. Veľa mladých ľudí, ktorí bývajú v prenájmoch, nemá bicykel, pretože by zabral veľa miesta a jeho prenášanie v prostriedkoch verejnej dopravy je často komplikované. A hoci sú na trhu skladacie bicykle, na tento od dizajnérov z Topoľčian rozhodne nemajú. Partia Slovákov však vymyslela unikátny bicykel, ktorý sa dá hravo zložiť do batoha. Pohodlne ho odnesiete v ruke, ľahko sa zmestí do auta či autobusu a môžete si ho vziať aj do kancelárie alebo do kaviarne. Skladací bicykel zažíva svoju renesanciu a vďaka moderným technológiám sa vyrovná i špičkovým bicyklom. ZED’O je prvý bicy­kel štan­dard­nej veľ­kosti, ktorý doká­žeš zlo­žiť na veľ­kosť batoha. Vytvo­ril ho tím kre­a­tív­nych a tech­nic­kých dizaj­né­rov z Topoľ­čian. Bicy­kel je možné zlo­žiť vďaka ino­va­tív­nej štruk­túre kolies a rámu. Okrem kva­lit­ných mate­riá­lov na unikátny bicykel ZED’O náj­deš aj 18 rých­lostnú pla­ne­tárnu pre­vo­dovku, kotú­čové brzdy a gumy vyro­bené z kom­po­zit­ných mate­riá­lov, ktoré sú odolné voči defek­tom.

ZED’O bol nadi­zaj­no­vaný tak, aby bol ľahký a kom­paktný, no záro­veň prak­tický a spo­ľah­livý. Je vyro­bený z hli­níka a uhlí­ko­vých vlá­kien, čo zna­mená, že je aj extrémne pevný a odolný. Tak­tiež ti doma neza­be­rie veľa úlož­ného pries­toru – jed­no­du­cho ho str­číš do skrine, takže sa nemu­síš báť, že by sa ti nezmes­til do izby alebo bytu. Rov­nako jed­no­du­cho ho ulo­žíš aj do auta, čo ti významne zjed­no­duší bike tripy. Sami seba definujú ako kreatívnych a technických dizajnérov. Sľubujú, že bicykel sa dá zložiť tak, že sa zmestí do batohu, skrine či pod posteľ. Ani v aute nezaberie príliš veľa miesta a rozhodne ho nebudete musieť prevážať pripútaný na streche. Bicykel je vyrobený z hliníka a uhlíkových vlákien. Je nielen kompaktný, ale aj odolný a spoľahlivý, tvrdia dizajnéri. Záujemca môže k nemu dostať aj špeciálny batoh, v ktorom si bude môcť svoj dopravný prostriedok na dvoch kolesách jednoducho nosiť kdekoľvek.

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA