Symbióza historickej a súčasnej architektúry

Je známou skutočnosťou, že starostlivosť o zachované kultúrne dedičstvo predchádzajúcich generácií je známkou kultúrnej a civilizačnej vyspelosti národa. Symbióza historickej a súčasnej architektúry je v tomto prípade dokonalá. Budova je neprehliadnuteľná už na prvý pohľad. Každé architektonické dielo je výsledkom tvorivosti a erudovanosti architekta a konštruktívnej a profesionálnej spolupráce s investorom a dodávateľmi. Požiadavka nových majiteľov  bola -moderný dom, ktorý by zapadol do svojho tradičného prostredia a ladil so štýlom tradičných domov typických pre tento región.

Exteriér rodinného domu dokonale ladí s interiérom aj z tohto hľadiska je symbióza dotiahnutá do funkčného celku. Dispozícia domu je usporiadaná tak aby mohla byť využívaná flexibilne podľa potrieb rodiny. Dom bol navrhnutý s ohľadom na udržateľnosť. Južná presklená fasáda prináša solárne zisky, v letnom období zas jej zapustenie hlbšie pod strechu eliminuje prehrievanie interiéru. Pri architektúre platí, že vynikajúci architektonický koncept je síce podmienkou vzniku kvalitnej architektúry, ale ak chýba kvalitná realizácia, postavená na kvalite detailov, výsledok býva rozpačitý.  Dom je dokonale vzduchotesný s efektívnym systémom rekuperácie. Pri rekonštrukcii a nadstavbe sa podarilo skĺbiť jedno aj druhé a vďaka tomu je výsledkom budova, ktorá svoju historickú hodnotu nestratila, ale ju posunula ďalším generáciám, pričom zároveň ponúka svojim užívateľom komfort súdobých výdobytkov techniky a technológií.

Architekti: DKO,       Lokalita:    Melbourne,     Fotograf:  gabriel saunders

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA