UMENIE TIEŇOV

Vincent Bal - umelec, fotograf, grafik. Takto znie popis jedotlivých profesii tohto kreatívca z Belgicka. Predstavujeme vám jeho fotografie - kresby, ktoré dotvárajú tiene úžitkových predmetov. Prišiel totižto s nápadom, ako pomocou tieňov vytvárať úchvatné a vtipné obrázky. Dokáže tak premeniť tieň obyčajných vecí dennej potreby, a tak ho využiť pri tvorbe nezvyčajného umenia.

 
Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA