VILLA LIBESKIND

Koncom roka 2009 prezentoval hviezdny architekt Daniel Libeskind prototyp svojho skulpturálneho obytného domu v mestečku Datteln v Severnom Vestfálsku. Architektonický návrh, ktorý skutočne nepozná pojem „štandardné riešenie“ má nielen vysokú estetickú hodnotu, ale  vyplatí sa aj ekonomicky a ekologicky. Vila pôsobí ako krištáľ vyrastený zo zeme so silným vyžarovaním, výraznú živosť dodáva vonkajšej fasáde aj hra slnečného svetla a oblakov. V interiéri zapôsobí objekt otvorenosťou, transparentnosťou a nevšednými priestormi. Všetky technické zariadenia budovy sú monitorované a riadené prostredníctvom interného riadiaceho systému, ktorý obyvateľom domu umožňuje naprogramovať zvyčajný scenár osvetlenia, vyťahovať a sťahovať žalúzie, regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach, vetrať, používať domáce spotrebiče a monitorovať bezpečnostný systém. Vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam a obnoviteľným zdrojom energie má vila štandard nízkoenergetickej stavby. Stavebné prvky ako okná, dvere, umývadlá, armatúry a sanitárne zariadenia sú zhotovené z kvalitatívne vysokohodnotných materiálov a spolu s modernými elektroinštaláciami a svietidlami v súčinnosti s inteligentným technickým zariadením vytvárajú neobyčajný komfort, estetiku a bezpečnosť.

Názov stavby: Villa Libeskind
Miesto: Datteln, Severné Vestfálsko (Nemecko)
Architektonický návrh: Daniel Libeskind
Realizácia: Rheinzink GmbH & Co. KG
Ukončenie výstavby: september 2009
Plocha: 200 m2 (prízemie približne 200 m2, horné podlažie 115 m2)

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA