Vizualizácia myšlienok na 4 metroch štvorcových

Izba plná potrubí, či lotosových kvetov. Pozrite sa, aké svojbytné svety so silnou atmosférou sa dajú vytvoriť na tak malej ploche.

Lego, či posledná večera s myšou. Kórejský umelec JeeYoung Lee vytvára mystické vesmíry v medziach štúdia, ktoré zachytáva fotoaparátom. Jeho prvá európska výstava, Stage of Mind (Javisko mysle), sa 7.februára 2014 otvára vo francúzskej galérii Opio. A potrvá rovný mesiac.