XV. ročník súťaže CE.ZA.AR 2016 pozná víťazov

XV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2016 vyvrcholil vo štvrtok večer v bratislavskej Starej Tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom a udelením nového ocenenia Slovenskej komory architektov.

Ceny sa už tradične odovzdávali v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. O víťazoch rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení: Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika), Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika), Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika), Antonín Novák (architekt, Česká republika), Roman Rutkowski (architekt, Poľsko), Jan Šépka (architekt, Česká republika) a Juri Troy (architekt, Rakúsko).

„Bronzový domček CE∙ZA∙AR‐a“ – sošku akademického sochára Jána Hoffstädtera si tento rok prevzali architekti za tieto diela:

Rodinné domy

Rodinný dom pod Kalváriou
Veľké Úľany
autori: Peter Šercel, Andrej Švec
foto: Tomáš Manina

„Koncepcia návrhu vychádza zo zachovania ducha miesta na pozemku v obci Veľké Úľany. Pozemok je špecifický svojou blízkosťou s dôležitou mestskou pamiatkou (kalváriou) a vysokým porastom. Rodinný dom je koncipovaný tak, aby ponúkal výhľad na kalváriu a súčasne poskytoval dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého presklenia. Objekt je založený na základovej doske, aby neporušil koreňovú sústavu pod domom a mohla sa tak zachovať pôvodná vysoká zeleň na pozemku. V interiéri aj exteriéri sa používajú len prírodné materiály ako drevo, kameň a biela omietka. Objekt tak pôsobí vzdušne a otvorene a svojou jednoduchou architektúrou zachováva genia loci svojho okolia.”
Peter Šercel

Bytové domy

Bytové domy – Avana 
Stupava
autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový
foto: Tomáš Manina

Dva bytové domy navrhnuté na miestach pôvodného výrobného a skladového objektu výrobného družstva Avana sú v maximálnom súlade s okolím, zohľadňujú jeho mierku i potreby obyvateľov. „Bohužiaľ, počiatočný zámer pôvodné objekty zrekonštruovať sa pre statické problémy nepodaril“, vysvetľujú architekti Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová a Juraj Makový. Domy sa teda nakoniec navrhli na pôvodných pôdorysoch. „Obsahujú malé byty dostupné aj pre mladé rodiny, keďže sú navrhnuté s cieľom čo najnižších stavebných nákladov“, dodáva Martin Rezník.

Občianske a priemyselné budovy

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B, Banská Štiavnica
autor: Richard Murgaš
foto: Lukáš Rohárik

„Na začiatku bolo rozostavané torzo domu bez identity i vízie. Potom sa stretli ľudia s víziou a chuťou niečo dokázať. Kreatívny architekt tvorivo vyhodnotil potenciál a vyťažil z daností maximum. Škôlka je zaujímavá tým, že prináša nové, svieže myšlienky, ktoré nie sú bežným štandardom. V tvorbe priestorov i v spôsobe fungovania škôlky a vytváraní podnetného prostredia pre tých, pre ktorých je prioritne určená. Pre deti. Vytvorený je funkčný a variabilný priestor pre rozmanité spektrum denných vzdelávacích aktivít. Architektúra nie je žiadnou formálnou demonštráciou. Skôr jednoduchým, racionálnym riešením, urobeným však citlivo a s vkusom“, vyjadruje svoj názor člen medzinárodnej poroty, architekt Štefan Moravčík.

Obnova a prestavba

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach
R. k. kostol sv. Vavrinca, Brutovce 83, okr. Levoča
autor: Tomáš Bujna
foto: Stano Dubík

„Nominácia, ktorá rešpektuje všetky dochované prvky, no zároveň jasne odlišuje nové zásahy. Rozhodnutie o miere zásahu je predovšetkým na architektovi. Do rekonštrukcií častokrát výrazne zasahujú pamiatkári a investori ich tendenciám ľahko podľahnú. Pre voľbu správneho prístupu v tejto kategórii neexistuje obecný recept. A tak nám neostáva nič iné, ako postupovať nielen na základe poznatkov o danej stavbe, ale i vnútorných pocitov a svoj zámer predovšetkým dôsledne realizovať“, vysvetľuje architekt Jan Šépka.

Interiér

Obchod Slávica
Laurinská 19, Bratislava
autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová
foto: Tomáš Manina

Heslom: „V jednoduchosti je krása“, sa riadili autori Obchodu Slávica: „Obchod je vsadený do parteru mestského paláca v historickom jadre Bratislavy. Pracuje s pôvodným vnútorným priestorom tak, že ho očisťuje od novších stavených zásahov a odkrýva stavebnú podstatu jeho historických vrstiev. Nové prvky interiéru sú reverzibilné, aby zbytočne neprekrývali pôvodné konštrukcie. Koncept interiéru je navrhnutý tak, aby vytváral jednoduchý podklad pre vystavený tovar, čiže šperky a predmety úžitkového dizajnu“, opisuje základný koncept diela Andrej Olah.

Exteriér

Prístrešok a lávka na Straníku
kopec Straník pri Žiline
autori: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký
foto: Jana Makroczyová

„Lávka a prístrešok na Straníku pri Žiline – je unikátnym dielom pre unikátne prostredie. Veľmi oceňujem pokoru k prostrediu v prístupe architektov pri navrhovaní celého projektu. V prekrásnom prostredí môžeme vidieť levitujúcu lávku a minimalistický prístrešok, ktorý plní všetky požadované funkcie a okrem toho materiálovo aj vizuálne synergicky funguje v krajine“, hovorí výtvarníčka Ilona Németh.

Cena verejnosti

O víťazovi Ceny verejnosti rozhodli hlasujúci v online hlasovaní na portále Hospodárskych novín www.hnonline.sk. Z celkového počtu 8043 hlasov, získalo víťazné dielo až 4316 hlasov. Už tradične odovzdali cenu víťazom primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal a šéfredaktorka Hospodárskych novín Marcela Šimková.

Framehouse, Bratislava
Miletičova 5, Bratislava
autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý
foto: Maroš Fečík

„Interiér postprodukčného štúdia sa nachádza v zrekonštruovanom polyfunkčnom objekte na Miletičovej ulici v Bratislave. Štúdio zaberá plochu 145 m2 rozdelenú do dvoch podlaží. V parteri objektu situovanom do pešieho korza sa nachádza recepcia štúdia. Druhé nadzemné podlažie je rozdelené na priestor pre šéfa a pracovne online a 3D. Doplnkové priestory sú umiestnené hlbšie v dispozícii. Dominantou priestoru ako aj spojovacím prvkom medzi podlažiami je obklad stien z veľkoformátových olejovaných preglejkových platní. Betón sa objavuje na podlahe štúdia, na televíznej stene ako aj recepčnom a strihačskom pulte. Zábradlie schodiska je vytvorené z pozváraných roxorových konštrukcií. Slúži zároveň ako knižnica a nosič interiérovej zelene.“ Maroš Fečík

Zdroj: Slovenská komora architektov