Z bývalej fabriky kongresové centrum

Územie starého cukrovaru v španielskom Leóne sa mení na kongresové a výstavné centrum. Francúzsky architekt Dominique Perrault chce v niekdajšej fabrike znova zasvietiť, aby zhmotnil dynamiku tohto mestského územia na začiatku 21. storočia. Ako to chce urobiť? Osobitým architektonickým výrazom, zapojením stavby do urbánneho prostredia a využitím najnovších technológií, ktoré majú jasné stratégie trvalej udržateľnosti. Perraultov projekt zvíťazil v architektonickej súťaži v roku 2005 a jeho súčasťou je rozvojový plán celej priemyselnej zóny. „Náš projekt chce obsiahnuť všetko podstatné, čo sa týka rozvoja mesta León,“ hovorí Dominique Perrault. „Jeho spojenie s historickou budovou, centrom, ako aj so stanicou rýchlovlakov. Priestor polyfunkčného centra sa bude flexibilne meniť v závislosti od charakteru spoločenskej či kultúrnej akcie. Dôležitou súčasťou trvalo udržateľného projektu bude obnoviteľná energia získavaná cez fotovoltické panely na streche, pričom cez komíny sa bude recyklovať vo vzduchových rúrach. Veľký dôraz kladieme aj na akustické parametre hál, a preto používame nové materiály, ktoré rovnomerne šíria zvuk po priestore a nevytvárajú ozvenu.“ V kongresovom a výstavnom centre budú tri rôzne výstavné priestory na ploche 12 700 m2, pričom kongresové centrum na 8 500 m2 bude členené na rôzne haly, výstavné plochy, miestnosti na obchodné schôdze a pre médiá, administratívu či kaviarne a na parkovisko so 400 miestami.

Miesto: Ulica Dr. Fleminga, León, Španielsko
Architekt: Dominique Perrault Architecte
Klient: Mesto León
Architektonická súťaž: október 2005, 1. miesto
Realizácia: 2009 – 2018
Zastavaná plocha: 41 000 m2
Obstavaný priestor: 318 000 m3
Celková investícia: 50 mil. € (okrem daní)