Záhradný pavilón rodinného domu v Olomouci

Objekt svojou geometriou a výškou nadväzuje na hmoty domu a uzatvára priestor átria. Záhradný pavilón bol realizovaný ako druhá etapa rodinného domu olomouckej mestskej časti Slavonín. Rodinný dom je umiestnený na južnej hranici pozemku a ohraničuje pohľad z obývačky. Stavba geometricky nadväzuje na rodinný dom a uzatvára átrium, ktoré rozširuje o bazén a terasu. Hmoty záhradného pavilónu nadväzujú na krídla rodinného domu. Vzniká tak opticky uzavretý útvar preťatý pozdĺžnou osou záhrady, ktorá medzi stavbami vytvára voľný priestor. Týmto priestorom prerastá záhrada, ktorá sa v západnej časti napája na časť záhrady so zachovanou vzrastlou zeleňou, kde je tiež umiestnené detské ihrisko a hospodárska časť. Stavby sú v átriu prepojené betónovými pásmi vsadenými do trávniku. Pásy vymedzujú átrium a prevádzkovo prepájajú obytnú časť domu s pavilónom. Prísny geometrický poriadok pásov ustupuje starej slivke. Na východnej strane pavilónu  je situovaná dvojgaráž s vjazdom. Na západnej strane sa nachádza technické zázemie so skladom a otvorenou letnou kuchyňou, ktorá nadväzuje na centrálnu časť s terasou a bazénom. Stavba je realizovaná prevažne z pohľadového betónu, čím materiálovo nadväzuje na materiál atík rodinného domu. Z pohľadového betónu je tiež časť uličného oplotenia, ktoré je spojené so stavbou pavilónu. Pavilón uzatvára oplotenia pozemku, a spája ho do jedného celku. 
 
Záhradný pavilón je komponovaný ako celistvý betónový "odliatok," pod ktorého strechou je vsadený drevený box zázemia a kuchyne. Obklad fasády tejto časti je zo zvislých drevených lát. Obklad vytvára jednoduchú textúru, ktorá hmotu vloženého boxu opticky odľahčuje. Drevená časť je ustúpená a pôsobí ako samostatný objekt vložený v betónovej škrupine. Rovnakým dreveným obkladom sú obložené aj dvere boxu a opticky tak splývajú so zvyškom fasády. Výrazným akcentom je len kuchynská nika obložená kamenným obkladom z čiernej žuly.  Vnútorné priestory stavby sú v zimnom období temperované. Na streche garáže sú umiestnené solárne panely na ohrev úžitkovej a bazénovej vody.
 
Autori Ing. arch. Jiří Vokřál  ,Ing. arch. Hana Horáková 
Spolupráca Peter Babka , Zdeněk Šuchma ,Eva Wagnerová (záhradné úpravy)
Zastavaná plocha 144,4 m2
Obostavaný objem 545,5 m3
Návrh 2013 - 2014
Realizácia 2014 - 2015
Adresa Macharova 563/6, Olomouc, Česká republika

foto: Lukáš Němeček

Zdroj: www.archinfo.sk